Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de klant en de therapeut. Er is sprake van een behandelovereenkomst zodra er een afspraak met één van de therapeuten is gemaakt.

Huisregels

Om u een zo optimaal mogelijke zorg te kunnen bieden hanteren wij de volgende huisregels

 • Wanneer u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden bij de receptie, u kunt plaatsnemen in de wachtruimte.

 • Wanneer u 10 minuten na aanvang van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut bent gehaald, meldt u zich dan s.v.p. even bij de balie

 • Wilt u bij uw eerste behandeling uw identiteitsbewijs meenemen.

 • Mochten uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u dit dan doorgeven.

 • Gaarne uw eigen laken of badhanddoek meenemen.

 • Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed verschilt per verzekeraar. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van uw polisvoorwaarde en houdt rekening met uw maximale vergoeding. Indien u geen aanvullende verzekering heeft zullen de rekeningen voor eigen kosten zijn. Voor verdere informatie kunt u bij uw therapeut terecht.

 • Indien behandelingen niet via de zorgverzekeraar lopen kunt u voor actuele tarieven terecht op de website

 • Bij verhindering dient u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de therapeut het recht een gedeelte van de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.

 • Dieren zijn niet toegestaan in het gehele gebouw. Uitzondering hierop is een blindengeleidehond of hulphond.

 • S.v.p. de lectuur en het speelgoed na gebruik terugleggen.

 • Het personeel behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit het gebouw.

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen. Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtkamer of kleedkamers.

 • Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

 • Wilt u bij het parkeren van u auto rekening houden met het feit dat de parkeerplaatsen voor de deur vooral bestemd zijn voor de mindervalide bezoekers van Fysio Lemmer

 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 • Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de fysiotherapeuten.

Betalingsvoorwaarden

Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed verschilt per verzekeraar. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van uw polisvoorwaarde en houdt rekening met uw maximale vergoeding. Indien u geen aanvullende verzekering heeft zullen de rekeningen voor eigen kosten zijn. De declaratie voor verzekerde zorg gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waarmee wij een contract hebben. Indien u een restitutie polis heeft of achteraf blijkt dat de zorg niet verzekerd is of u meer behandelingen heeft gehad dan door uw aanvullende verzekering worden vergoed, dan krijgt u alsnog een factuur voor de gemaakte kosten.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Klachtenregeling
Bij een klacht wendt u zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd om tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kunt u zich schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). De klachtencommissie bemiddelt, stelt zo nodig een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Klachtenregeling

Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Fysio Lemmer

Vissersburen 16 - 20
8531 EC Lemmer

0514-561805
info@fysiolemmer.nl

Facebook
Instagram

Openingstijden

Ma 08.00 - 20.00
Di 08.00 - 20.00
Wo 08.00 - 20.00
Do 08.00 - 20.00
Vr 08.00 - 20.00

Telefonisch bereikbaar
van 9.00 tot 12.00

Zorgkaart Nederland
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Fysio Lemmer is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

All rights reserved | Copyrights Fysio Lemmer

Realisatie: Merksetters

×