Knieklachten

Als u veel sport of een beroep heeft waarbij u lang moet staan of veel op de knieën moet zitten is de kans aanwezig dat u last krijgt van één of beide knieën. Knieklachten ontstaan vaak geleidelijk door langdurige overbelasting maar kunnen ook acuut ontstaan. Bijvoorbeeld door een sportblessure, een ongeval of door een ogenschijnlijke simpele verstapping.

De meest gehoorde klachten van de knie zijn.

  • Pijn in of rond de knie

  • Moeite met staan, lopen en/of traplopen

  • Zwelling van de knie

  • Gevoel van instabiliteit

  • Slotklachten

  • Bewegingsbeperking in het strekken en/of buigen van de knie

Bij de knie zijn er verschillende aandoeningen van de knie die zowel bij jongeren voorkomen als wel bij ouderen. De achterliggende oorzaak is vaak wel verschillend. Zo komt het bij jongeren eerder door een sportblessure en bij ouderen door het verouderingsproces en kunnen dus toegeschreven worden aan artrose/slijtage. Voorbeelden hiervan zijn gescheurde kruisband of meniscusletsel. U kunt ook last hebben van een 'lopersknie’ of een ‘jumpers knee’.

Het kan natuurlijk zijn dat u geopereerd moet u worden aan de knie, dan zorgen wij dat u optimaal kunt herstellen van de knieoperatie en weer terug kan keren op het oude niveau van werk en/of sport.

Meniscusletsel.
In iedere knie zitten twee menisci. De meniscus aan de binnenzijde van de knie wordt de mediale meniscus genoemd en de meniscus aan de buitenzijde wordt de laterale meniscus genoemd. De meniscus fungeert als schokdemper en stabiliseert het kniegewricht. Het bestaat uit een rubberachtig stuk kraakbeen in de vorm van de letter c.

Hoewel een gescheurde meniscus komt het meest voor bij mensen die aan contactsport doen, toch is het mogelijk om op iedere leeftijd een meniscusscheur op te lopen. Vaak ervaren mensen een scherpe, intense pijn in de knie waarbij ze ook een "plop” of scheurend gevoel hebben waar genomen. Vanwege pijn en slotklachten kan lopen moeizaam zijn. Het strekken van de knie geeft ook vaak problemen. De zwelling van de knie treedt in de eerste 24 uur na het ontstaan van het letsel op.

Voorste kruisbandletsel

De voorste kruisband (VKB) is een van de grotere banden in het kniegewricht en verbind het dijbeen met het scheenbeen. De kruisband kan scheuren bij een aantal specifieke gebeurtenissen zoals u uw knie verdraait terwijl u voet op de grond blijft staan, of plotseling stopt terwijl u aan het rennen bent, landt met gestrekt been na een sprong of wanneer u een directe harde klap op uw knie krijgt.

Als de voorste kruisband scheurt wordt er meestal een intens scherpe pijn gevoeld en is er soms een luide plop of knak hoorbaar. De knie zwelt vaak binnen een aantal minuten tot een uur op en kan aanvoelen alsof u door de knie zakt wanneer u wilt gaan lopen.

In tegenstelling tot meniscusletsel is het scheuren van de voorste kruisband nauwelijks te relateren aan contact gerelateerd letsel. In 70% van de gevallen scheurt de kruisband zonder contact met andere mensen, medespelers of voorwerpen. Vrouwen hebben 4 tot 6 keer meer kans op het scheuren van de VKB

Patella femorale pijnklachten
Patella femorale pijn, is pijn rond de knieschijf (patella) aan de voorkant van de knie, veroorzaakt door het niet goed kunnen aansturen van de knieschijf, waardoor deze niet goed “spoort”. Deze aandoening komt veel voor bij jongere vrouwen en kan het gevolg zijn van overbelasting. Recent onderzoek toont aan dat zwakte of stijfheid van de spieren rondom de knie en een afwijking in de stand van de onderbenen ten opzichte van de heup, knie en voet bijdragen aan het ontstaan van het patella femorale pijn syndroom. De Pijn komt vaak voor bij activiteiten als hurken of traplopen.

Artrose van de knie
Atrose van de knie ontstaat als gevolg van ontsteking en het degeneratieproces van de botten die samen het kniegewricht vormen. Degeneratieve processen zijn gerelateerd aan de leeftijd, maar hebben ook te maken met uw gewicht, de botstructuur, genetica, kracht en de mate waarin u actief bent en bent geweest. Artrose van de knie kan zich ook als een secundaire aandoening ontwikkelingen, als gevolg van eerder doorgemaakt knieletsel

Mensen met artrose rapporteren meestal erger wordende pijn tijdens of na activiteiten zoals lopen, traplopen of opstaan. Ook stijfheid en pijn na langdurige zitten hoort erbij. Het kan zijn dat u een ploppend, krakend of knarsend gevoel heeft wanneer de knie wordt bewegen. Bovendien ziet men vaak een gezwollen knie na afloop van activiteiten.

Normaal gesproken doen de klachten zich niet plotseling of allemaal tegelijkertijd voor maak ontwikkelen ze zich in de loop van de tijd. Het kan ook zijn dat u helemaal geen klachten van de artrose ervaart. Door fysiotherapie kunnen artrose klachten afhankelijk van het stadium en de ervaren klachten veelal goed onder controle gehouden worden, waardoor u uw dagelijks leven zonder al te veel problemen kunt uitvoeren. Soms kan een operatie noodzakelijk krijgen. We hebben het dan over een nieuwe knie.

Behandeling van de knie bij Fysio Lemmer
Gelukkig kunnen wij u bij Fysio Lemmer helpen om controle te krijgen over u knieklachten om zo weer in de juiste beweging te komen.
Uw fysiotherapeut zal grondig onderzoek doen naar het ontstane letsel, uw symptomen en de medische voorgeschiedenis speciale testen om vervolgens middels een aantal testen een vermoeden te kunnen uitspreken of er sprake is van een beschadiging van bovengenoemde structuren. De resultaten van dit onderzoek kunnen aangeven of er verder diagnostisch onderzoek noodzakelijk is.

Bekijk overige aandoeningen

Fysio Lemmer

Vissersburen 16 - 20
8531 EC Lemmer

0514-561805
info@fysiolemmer.nl

Facebook
Instagram

Openingstijden

Ma 08.00 - 20.00
Di 08.00 - 20.00
Wo 08.00 - 20.00
Do 08.00 - 20.00
Vr 08.00 - 20.00

Telefonisch bereikbaar
van 9.00 tot 12.00

Zorgkaart Nederland
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Fysio Lemmer is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

All rights reserved | Copyrights Fysio Lemmer

Realisatie: Merksetters

×