HCFS / Kinder Manueel Therapie

HCFS staat voor Hoog Cervicale Functie Stoornis. Vrij vertaald gaat het om bewegingsgerelateerde stoornissen bij baby's en kinderen die hun oorsprong vinden in de nek. Het hogere deel in de nek van de baby of het kind is niet voldoende bewegelijk, waardoor er verschillende problemen kunnen ontstaan. Voorheen werd HCFS het KISS-syndroom, of bij oudere kindjes het KIDD-syndroom genoemd.

Symptomen
HCFS kan zich uiten in een sterk gekromde houding waarbij het hoofdje veelvuldig naar dezelfde kant wordt gehouden. Deze gekromde houding wordt wel eens vergeleken met een banaan. Of het uit zich in veelvuldig overstrekken. Er kunnen ook veel andere symptomen optreden, die bij iedere baby weer anders kunnen zijn. Langdurig en heftig huilen is hier vaak één van, maar dat hoeft niet.

Kinder Manueel Therapie kan de aangewezen behandeling zijn, indien HCFS aanwezig is. Een verkennend consult bij de Kindermanueel therapeut kan verhelderend werken. De aanwezigheid van een HCFS-stoornis wordt vermoed wanneer er sprake is:

 • Duidelijke voorkeurshouding; wanneer u kindje veelvuldig en langdurig met het hoofdje naar dezelfde zijde ligt.

 • Sterke neiging tot overstrekken

 • Afwijkende stand van het hoofd

 • Afwijkende en onrustige slaaphouding

 • Meerdere malen huilend wakker worden

 • Sterke voorkeur voor het draaien naar één zijde

 • Grijpen naar het hoofd of oren.

Daarnaast gaat het mogelijk gepaard met:

 • Overmatig huilen > 4 uren per dag

 • Onrust

 • Reflux

 • Problemen met ontlasting

 • Protesthuilen bij het aan- en uitkleden

 • Niet op de buik willen liggen

 • Een scheve afgeplatte schedel

 • Asymmetrische heupontwikkeling

Niet alle bovengenoemde symptomen hebben in ieder individueel geval een relatie met een functiestoornis van de nek. Als u echter verschillende symptomen herkent bij u kindje, kan het raadzaam zijn een verkennend consult te plannen.

Kinderen ouder dan 2 jaar
Bij kinderen ouder dan 2 jaar met een onderliggende onbehandelde HCFS is er veelal sprake van een matige motorische ontwikkeling dan wel leer- en gedragsproblemen.

Symptomen die aanwezig kunnen zijn:

 • Hoofdpijn (zie aandoeningen Hoofdpijn bij kinderen)

 • Slecht slapen

 • Onrustig, driftig en snel ontstemd

 • Slechte concentratie

 • Leerproblemen

 • Matige dan wel vertraagde ontwikkeling grove motoriek

 • Matige dan wel vertraagde ontwikkeling fijne motoriek

 • Evenwichtsproblemen

Kinder-manueel therapie bij Fysio Lemmer
Nynke en Siegrid zijn geregistreerde Kinder Manueel Therapeuten. Zij staan ook in het register vermeld van de overkoepelende organisatie EWMM (Link: https://www.ewmm.net/register) Op de website van deze overkoepelende organisatie vindt u ook meer ouderinformatie. (link: https://www.ewmm.net/informatie)

Wij vragen u voorafgaand aan het eerste consult deze vragenlijst (vragenlijst koppeling) in te vullen over u kindje. Vervolgens wordt u kindje onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van een bewegingsstoornis in de nek. Na u toestemming zullen we starten met een proefbehandeling.

De kinder-manueel therapeutische behandeling is een zeer zachte behandeltechniek. Er worden uitsluitend milde impulsen in corrigerende richting toegepast. Wij zullen nooit een harde manueel therapeutische techniek als kraken toepassen op een jong kind! Na gemiddeld 3 tot 4 behandeling is er sprake van een normalisering van de beweeglijkheid. Meestal is er al na enige dagen/weken normalisering van de stand van het hoofd.

Daarnaast is de begeleiding van de ouders van belang. Wij voorzien de ouders van de juiste adviezen en oefeningen. Ook als de behandeling met manueel therapie is afgesloten, kan nader onderzoek en behandeling door een kinderfysiotherapeut zinvol zijn. Dit laatste gebeurt dan in overleg met uw Kinder Manueel Therapeut. Wij overleggen met de kinderfysiotherapeut in uw regio, om zo de beste zorg aan uw kindje te leveren.

Veiligheid
Wat onterecht wordt gedacht is dat Manueel therapie geen veilige behandeling zou zijn, dit is het wel mits het door een erkend kinder-manueel therapeut wordt uitgevoerd. Om deze veiligheid ook te garanderen verzamelen wij samen met alle in het register ingeschreven collega's jaarlijks alle behandeldata. Tussen 2006 en 2022 zijn 116.602 zuigelingen behandeld met een behandelgemiddelde van 3,29. Dit zijn in totaal 383.367 behandelingen waarbij er géén enkele complicatie is opgetreden.

Bekijk overige specialisaties

Fysio Lemmer

Vissersburen 16 - 20
8531 EC Lemmer

0514-561805
info@fysiolemmer.nl

Facebook
Instagram

Openingstijden

Ma 08.00 - 20.00
Di 08.00 - 20.00
Wo 08.00 - 20.00
Do 08.00 - 20.00
Vr 08.00 - 20.00

Telefonisch bereikbaar
van 9.00 tot 12.00

Zorgkaart Nederland
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Fysio Lemmer is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

All rights reserved | Copyrights Fysio Lemmer

Realisatie: Merksetters

×